Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333182 nr. 41

33 182 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN VERMEIJ

Voorgesteld 22 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat pensioenfondsen moeten rapporteren over de diversiteit;

van mening dat alleen rapporteren onvoldoende is, maar dat de diversiteit – bijvoorbeeld qua vrouwen en jongeren – ook echt omhoog moet;

verzoekt de regering om, de ontwikkelingen met betrekking tot de diversiteit scherp te monitoren, samen met de pensioenfederatie tot een plan van aanpak te komen en wet- of regelgeving aan te scherpen indien de situatie daarom vraagt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Vermeij