Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233161 nr. 23

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jongehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYA

Ontvangen 16 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel F, artikel 10d, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onderdeel a, wordt «zeven jaar» vervangen door: vijf jaar.

2. In het vierde lid, onderdeel a, wordt «vijf jaar» vervangen door: drie jaar.

Toelichting

Via loondispensatie kunnen mensen tijdelijk een inkomen ontvangen onder het minimumloon. Langdurig onder het minimumloon werken is onwenselijk. De termijnen in het wetsvoorstel waarin iemand voor een vergoeding onder het minimumloon kan werken zijn erg ruim. Dit amendement verlaagt deze termijnen.

In het wetsvoorstel is geregeld dat het inkomen uit arbeid van mensen die recht hebben op een loonaanvulling na zeven jaar wordt aangevuld tot 100 procent van het minimumloon, voor zover zij dit niveau nog niet hadden (alleenstaanden en alleenstaande ouders). Dit amendement verlaagt deze termijn van zeven jaar naar vijf jaar.

In het wetsvoorstel is verder geregeld dat bij iemand die vijf aaneengesloten jaren in dezelfde functie bij dezelfde werkgever werkt en geen uitzicht heeft op verdere ontwikkeling, de aanvulling tot het minimumloon na vijf jaar kan ingaan. Dit amendement verlaagt deze termijn van vijf jaar naar drie jaar.

Koşer Kaya