Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433161 nr. 180

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

Nr. 180 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 162

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de vorige eenmalige herkeuring van Wajongers in 2004 was;

overwegende dat Wajongers van voor 1993 en Wajongers ouder dan 45 jaar uitgezonderd werden van herkeuring;

van mening dat het vanuit rechtszekerheid onredelijk is om mensen aan wie je als overheid eerder beloofd hebt dat je ze niet zou herkeuren nu alsnog te herkeuren;

verzoekt de regering om, Wajongers van voor 1993 en Wajongers ouder dan 55 jaar uit te zonderen van de herkeuring,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman