Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433161 nr. 169

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

Nr. 169 MOTIE VAN DE LEDEN POTTERS EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat werkgevers garant staan voor 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking;

constaterende dat gemeenten en UWV niet altijd kunnen aangeven wat de kenmerken, vaardigheden en talenten zijn van werkzoekende gehandicapten voor wie zij verantwoordelijk zijn;

van mening dat transparantie in de zogenoemde kaartenbakken de kans op een baan voor mensen met een arbeidsbeperking zal vergroten;

verzoekt de regering om, met gemeenten en UWV in gesprek te gaan en afspraken te maken om het inzicht in de talenten en vaardigheden van de werkzoekenden te vergroten en de Kamer hierover te informeren voor 1 januari 2015,

en gaat over tot de orde van de dag.

Potters

Van Weyenberg