Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433161 nr. 144

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

Nr. 144 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1351

Ontvangen 19 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel III, onderdeel D, vervalt.

II

Artikel III, onderdeel E, vervalt.

III

Artikel III, onderdeel J, vervalt

IV

Artikel III, onderdeel K, vervalt.

V

Artikel III, onderdeel L, vervalt.

VI

Artikel III, onderdeel N, vervalt.

VII

Artikel III, onderdeel O, vervalt.

VIII

Artikel III, onderdeel P, vervalt.

IX

Artikel III, onderdeel U, vervalt.

Toelichting

De massale herkeuring van jonggehandicapten dient volgens indiener van dit amendement geen enkel doel terwijl het leidt tot veel onrust onder de mensen die zich hiermee geconfronteerd zien. Bovendien kost dit ook kostbare tijd en geld dat beter besteed kan worden aan begeleiding en ondersteuning van jonggehandicapten naar werk. De doelstelling is immers het aan wet werk helpen van jonggehandicapten met arbeidscapaciteit. Dit is prima mogelijk zonder een herkeuringsoperatie.

Karabulut Voortman


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening