Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433161 nr. 140

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

Nr. 140 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1381

Ontvangen 19 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel III, onderdeel J, vervalt

II

Artikel III, onderdeel K, vervalt.

III

Artikel III, onderdeel L, vervalt.

IV

Artikel III, onderdeel N, vervalt.

V

In artikel III, onderdeel O, komt in het voorgestelde artikel 3:8a het eerste lid te luiden:

  • 1. De arbeidsongeschiktheidsuitkering per dag bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer 75% van de grondslag, indien de jonggehandicapte duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

Toelichting

Met dit amendement wordt voorgesteld om de onderdelen die zien op uitkeringsverlaging te schrappen. Eventuele herbeoordeling van de jonggehandicapten met een recht op arbeidsondersteuning op grond van de nWajong of een recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de oWajong heeft geen gevolgen voor de uitkeringshoogte.

Karabulut


X Noot
1

Vervanging in verband met wijziging van de toelichting.