Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433161 nr. 139

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

Nr. 139 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 33

Ontvangen 19 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel Ca, wordt in het voorgestelde artikel 8a, eerste lid, onder vervanging van de punt na onderdeel e door een puntkomma een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • f. hoe een individueel re-integratiebudget gericht op arbeidsinschakeling voor personen als bedoeld in onderdeel a, wordt gerealiseerd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een individueel re-integratiebudget gericht op arbeidsinschakeling wordt gerealiseerd door gemeenten dat door mensen uit de doelgroep van de Participatie wordt ingezet.

Voortman