Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201533149 nr. A

33 149 Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ)

A BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2015

In aansluiting op mijn brief van 30 juni 2015 over de maatregelen ter ondersteuning van de positie en het functioneren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), doe ik u hierbij toekomen een afschrift van het in deze brief aangekondigde ministeriële besluit1, waarin regels zijn vastgelegd voor de taakuitoefening van de IGZ en de verhouding tussen de bewindspersonen van het ministerie en de inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Dit Besluit taakuitoefening IGZ zal één dezer dagen worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 157274.02.