Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033149 nr. 59

33 149 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Nr. 59 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er ieder jaar vele nieuwe zorgaanbieders zijn;

overwegende dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd slechts een beperkt aantal van deze zorgaanbieders kan bezoeken, waardoor het toezicht op de kwaliteit tekortschiet;

overwegende dat er voor diverse zorgaanbieders conform artikel 6.1 van het uitvoeringsbesluit van de WTZi bij zorg een toezichthoudend orgaan moet zijn dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en deze met raad terzijde staat;

overwegende dat een dergelijk eigen toezichthoudend orgaan kwaliteitsbevorderend kan werken;

constaterende dat de goedkeuring van een dergelijk toezichthoudend orgaan door het CIBG echter een papieren controle is geworden;

verzoekt de regering, te borgen dat het CIBG aanvullend op de papieren controle het toezichthoudend orgaan uitnodigt en checkt of ze aan alle eisen voldoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg