Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033149 nr. 58

33 149 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN SLOOTWEG

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat eenduidig rapporteren per sector de transparantie vergroot en inspecties vereenvoudigt;

constaterende dat veel zorgaanbieders, zoals medisch specialistische bedrijven, niet transparant zijn, dan wel in het geheel geen jaarrekening deponeren, zoals blijkt uit het onderzoek van BDO;

verzoekt de regering, te borgen dat alle zorgaanbieders (zo nodig per sector) eenduidig, transparant en tijdig de jaarrekening aanleveren en dat de verplichte rapportages aan VWS in overleg met de sector worden gemoderniseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Slootweg