Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033149 nr. 57

33 149 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Nr. 57 MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er steeds meer signalen komen dat de krappe arbeidsmarkt in de zorg leidt tot de inzet van stagiairs voor werkzaamheden waarvoor zij nog niet bevoegd zijn en onder omstandigheden die niet passen bij het doen van een stage;

overwegende dat juist in een krappe arbeidsmarkt goed werkgeverschap van groot belang is, daaronder uitdrukkelijk begrepen hoe wordt omgegaan met stagiairs (de medewerkers van morgen);

overwegende dat door stagemisbruik bovendien de kwaliteit en veiligheid van zorg onder druk kan komen te staan (als stagairs bijvoorbeeld «alleen op de groep worden gezet»);

overwegende dat de FNV recent heeft besloten een eerder ingesteld meldpunt langer open te stellen vanwege het aantal meldingen;

verzoekt de regering, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) te vragen om:

  • via brancheorganisaties het Landelijk Meldpunt Zorg onder de aandacht te brengen, zodat dat signalen en meldingen over stagemisbruik ontvangt en kan behandelen voor zover dat risico's voor de zorg meebrengt;

  • met de FNV in overleg te gaan over de signalen die de vakbond heeft ontvangen;

  • samen met brancheorganisaties verder uit te werken hoe stagemisbruik kan worden voorkomen;

verzoekt de regering tevens, de Kamer over de voortgang van een en ander te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens