33 149 Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ)

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 januari 2012

Zoals aangekondigd in mijn brief «Toezicht op de gezondheidszorg door de IGZ» van 17 januari 2012 (Kamerstuk 33 149, nr. 1), bied ik u hierbij – mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – de VWS toezichtvisie IGZ aan.1

In dit document geven wij onze visie ten aanzien van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het toezicht op de gezondheidszorg voor de IGZ in de komende periode.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven