Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233146 nr. 11

33 146 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie

Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN VAN DER HAM

Voorgesteld 13 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vrijwillige inburgeraars aangewezen zijn op het volwasseneneducatieprogramma en dat het overheidsbudget hiervoor in de afgelopen jaren sterk beperkt is en dat de bijdrage van de onderwijsdeelnemer hoger wordt;

overwegende dat het volgen van een NT2-opleiding belangrijk is om volwassen immigranten in staat te stellen om mee te doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de toegankelijkheid van volwasseneneducatie voor vrijwillige inburgeraars kan worden bevorderd, bijvoorbeeld door hen de mogelijkheid te geven een studielening af te sluiten bij de overheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Van der Ham