Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-201333135 nr. G

33 135 Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht

G MOTIE VAN HET LID VOS C.S.

Voorgesteld 19 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Crisis- en herstelwet voorziet in aanpassingen van de Natuurbeschermingswet 1998 en vooruit loopt op de Programmatische Aanpak Stikstof;

overwegende, dat deze ingrepen, ook met het oog op Europeesrechtelijke verplichtingen, een integrale visie op natuurbescherming vergen, inclusief voldoende ecologische en juridische waarborgen, zodat zeker is dat de instandhoudingsdoelen van de natuur worden gerealiseerd;

verzoekt de regering om op korte termijn te voorzien in een integrale visie op natuurbescherming en de Kamers daarover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vos

Vliegenthart

Koffeman

De Lange

Strik