Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233135 nr. 37

33 135 Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht

Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Ontvangen 3 juli 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In hoofdstuk 1, onderdeel F, wordt in artikel 2.3, tweede lid, na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • aa. de voorgenomen maatregelen, projecten en werken binnen het ontwikkelingsgebied ten behoeve van het tot stand brengen van een goede milieukwaliteit.

II

In hoofdstuk 1, onderdeel F, wordt in artikel 2.3, tweede lid, onderdeel c, «de onderdelen a en b» vervangen door: de onderdelen a, aa en b.

III

In hoofdstuk 1, onderdeel F, wordt in artikel 2.3, tweede lid, onderdeel e, «de onderdelen a en b» vervangen door: de onderdelen a, aa en b.

Toelichting

In de nota van wijziging is artikel 2.3, tweede lid, onderdeel b weggevallen. Met dit amendement wordt dit onderdeel als onderdeel aa opnieuw geïntroduceerd waarbij wordt aangesloten bij de redactie van onderdeel a in de nota van wijziging. Het voorgestelde onderdeel aa ziet op de noodzakelijke projecten, maatregelen en werken ten behoeve van het tot stand brengen van een goede milieukwaliteit. Dit is wezenlijk anders dan het huidige onderdeel a, waar het gaat over het optimaliseren van de milieugebruiksruimte. In het eerste lid van artikel 2.3 worden deze twee doelen duidelijk onderscheiden en dat dient dus ook in het tweede lid te gebeuren, zoals dat ook het geval is in de vigerende Crisis- en Herstelwet en in het oorspronkelijke wetsvoorstel.

Wiegman-Van Meppelen Scheppink