33 135 Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht

Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Ontvangen 25 juni 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 1, onderdeel K, komt te luiden:

K

In artikel 5.9a wordt «Onze Minister van Justitie zendt, in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet» vervangen door: Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt, in overeenstemming met Onze Minister van Infrastructuur en Milieu binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens na twee jaar,.

Toelichting

De evaluatiebepaling van de CHW voorziet in evaluatie van hoofdstuk 1 van die wet na twee jaar. Dit amendement regelt dat twee jaar daarna ook nog een evaluatie plaatsvindt.

Wiegman-Van Meppelen Scheppink

Naar boven