Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333124 nr. 17

33 124 Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 15 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 11a, tweede lid, als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel g wordt « en» vervangen door een puntkomma.

2. De punt aan het slot van onderdeel h wordt vervangen door «, en».

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • i. gebouwen die verkocht worden krachtens wetsbepaling of bevel des rechters of een executoriale verkoop.

Toelichting

In de situatie van een gedwongen verkoop van de woning is de verplichting voor de verkoper om een energielabel te leveren onuitvoerbaar. Deze verkopen worden daarom uitgezonderd.

Bisschop