Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233121 nr. 16

33 121 Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BASHIR EN GROOT

Ontvangen 18 april 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 10, tweede lid, wordt «vermenigvuldigd met een factor 1,05» vervangen door: vermenigvuldigd met een factor 1,1.

Toelichting

Volgens het wetsvoorstel worden de belastingtarieven met een factor 1,05 vermenigvuldigd in het geval dat de variabele beloning van ten minste één bestuurder van een bank meer bedraagt dan een bepaald percentage van de vaste beloning van deze bestuurder.

Om echt te bevorderen dat met deze bankenbelasting perverse prikkels in het beloningsbeleid worden tegengegaan wordt met dit amendement de factor verhoogd naar 1,10. Hierdoor is de opcent niet meer 5%, maar 10%.

Dit amendement maakt het uitkeren van bonussen nog onaantrekkelijker en levert een bijdrage aan het verder herstellen van het vertrouwen in de bancaire sector.

Bashir Groot