Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233121 nr. 11

33 121 Invoering van een bankenbelasting (Wet bankenbelasting)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BRAAKHUIS EN GROOT

Ontvangen 17 april 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 9, eerste en tweede lid, wordt «€ 20.000.000.000» vervangen door: € 5.000.000.000.

II

In artikel 10, eerste lid, wordt «0,022%» vervangen door «0,061%» en wordt «0,011%» vervangen door: 0,0305%.

Toelichting

In dit amendement wordt de doelmatigheidsvrijstelling verlaagd en worden de tarieven van de bankenbelasting verhoogd. De doelmatigheidsvrijstelling wordt verlaagd van € 20 miljard naar € 5 miljard. Het tarief over het deel van het belastbare bedrag dat betrekking heeft op kortlopende schuld wordt aldus verhoogd van 0,022% naar 0,061%. Het tarief over het deel van het belastbare bedrag dat betrekking heeft op langlopende schuld wordt verhoogd van 0,011% naar 0,0305%. Hierdoor wordt de budgettaire opbrengst van de bankenbelasting verhoogd van € 300 miljoen naar € 1 miljard.

Braakhuis Groot