Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233119 nr. 1

33 119 EU-voorstel: verordening Oprichting Europees grensbewakingssysteem (Eurosur)

Nr. 1 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 december 2011

Hierbij attendeer ik U erop dat het onderhavige EU-voorstel is ontvangen door de Tweede Kamer.

Dit voorstel1 is door de Kamer geselecteerd voor mogelijke plaatsing van een behandelvoorbehoud.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R. W. Knops


X Noot
1

De verordening tot Oprichting Europees grensbewakingssysteem (Eurosur), COM (2011) 873 Final d.d. 12-12-2011, is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt.