33 118 Omgevingsrecht

Nr. 67 MOTIE VAN HET LID RONNES C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 19 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de initiatiefnota «Een stap vooruit» zich uitsprak tegen het doorbreken van bestaande recreatieve wandel- en fietsroutes;

verzoekt de regering, ook in de AMvB's voor de Omgevingswet te borgen dat bestaande recreatieve wandel- en fietsroutes ten minste in stand blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes,

Van Veldhoven

Smaling

Naar boven