33 118 Omgevingsrecht

Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN VELDMAN EN CEGEREK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 19 december 2016

De Kamer,

constaterende dat bepaalde regels voor bedrijven worden gedecentraliseerd als gevolg van de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel;

van mening dat lokale verschillen op het gebied van meet- en rekenmethoden onnodig belastend zijn voor het bedrijfsleven, waaronder de adviesbranche;

constaterende dat artikel 16.6 van de Omgevingswet het mogelijk maakt om regels te stellen over de meet- en rekenmethoden en uitgangspunten aan de hand waarvan op het moment van het nemen van een besluit de gevolgen van dat besluit worden beoordeeld;

overwegende dat veel decentrale regels de vorm van algemene regels zullen krijgen en dat er dan geen besluit is;

verzoekt de regering om, via de invoeringswet te regelen dat het Rijk ook regels kan stellen over meet- en rekenmethoden bij algemene regels in decentrale regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Veldman

Cegerek

Naar boven