33 118 Omgevingsrecht

Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN VELDMAN EN CEGEREK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 19 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Omgevingswet decentrale omgevingswaarden mogelijk maakt;

van mening dat onderzoek dat ten grondslag ligt aan dergelijke omgevingswaarden moet voldoen aan inhoudelijke en organisatorische kwaliteitseisen waarbij de onafhankelijkheid gewaarborgd is;

constaterende dat de Omgevingswet het niet mogelijk maakt om hieraan eisen te stellen;

van mening dat er een risico is op het gebruiken van kwalitatief matig onderzoek als basis voor decentrale omgevingswaarden met potentieel grote gevolgen;

verzoekt de regering om in de invoeringswet op te nemen dat decentrale overheden gebruik moeten maken van inhoudelijk gevalideerde en onafhankelijke onderzoeken en dit na vaststellen van de invoeringswet uit te werken bij het Besluit kwaliteit leefomgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Veldman

Cegerek

Naar boven