Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733118 nr. 36

33 118 Omgevingsrecht

Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2016

In de procedurevergadering van 5 oktober j.l. heeft de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu mij verzocht om op twee punten aanvullende uitleg te geven ten aanzien van de AMvB's onder de Omgevingswet (Kamerstuk 33 118, nr. 31). Beide vragen komen voort uit de technische briefing over deze AMvB's op 29 september jl.

In de context van de decentrale afwegingsruimte is gevraagd om een tabeloverzicht van de wijzigingen in de hoogtes van de huidige en de voorgestelde milieunormen.

Daarnaast is in het kader van de discussie rondom de decentrale omgevingswaarden gevraagd om een tabel waarin is aangegeven hoe de lokale regels in de huidige en voorgestelde situatie op welk niveau (d.w.z. omgevingsvisie, omgevingsplan, etc.) wanneer en voor wie bindend zijn.

Bij deze geef ik graag gehoor aan dit verzoek. In de bijlage vindt u de gevraagde twee tabellen1.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl