Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2016-2017
Kamerstuk 33118 nr. 36

Gepubliceerd op 11 oktober 2016 15:48

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen33 118 Omgevingsrecht

Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2016

In de procedurevergadering van 5 oktober j.l. heeft de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu mij verzocht om op twee punten aanvullende uitleg te geven ten aanzien van de AMvB's onder de Omgevingswet (Kamerstuk 33 118, nr. 31). Beide vragen komen voort uit de technische briefing over deze AMvB's op 29 september jl.

In de context van de decentrale afwegingsruimte is gevraagd om een tabeloverzicht van de wijzigingen in de hoogtes van de huidige en de voorgestelde milieunormen.

Daarnaast is in het kader van de discussie rondom de decentrale omgevingswaarden gevraagd om een tabel waarin is aangegeven hoe de lokale regels in de huidige en voorgestelde situatie op welk niveau (d.w.z. omgevingsvisie, omgevingsplan, etc.) wanneer en voor wie bindend zijn.

Bij deze geef ik graag gehoor aan dit verzoek. In de bijlage vindt u de gevraagde twee tabellen1.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl