33 118 Omgevingsrecht

Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2012

Naar aanleiding van het verzoek van de voorzitter van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu om de uitkomsten van de voorlichting van de Raad van State over de voorgenomen herziening van het omgevingsrecht na ontvangst aan de Tweede Kamer toe te zenden wil ik u informeren dat ik de voorlichting aan u zal toezenden nadat op de voorlichting is beslist, zoals bepaald in art. 26 van de Wet op de Raad van State.

In de loop van maart zal ik u de voorlichting doen toekomen, vergezeld van een kabinetsnotitie stelselwijziging omgevingsrecht. In deze notitie zal onder andere op de voorlichting van de Raad van State worden ingegaan.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven