Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333115 nr. 10

33 115 Regels voor de opslag duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 28 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de consistentie van het overheidsbeleid in belangrijke mate bepalend is voor het investeringsklimaat in de duurzame energiesector;

overwegende dat de plannen voor de SDE-plusregeling en de daaraan gekoppelde opslag lopen tot 2021, maar dat in het regeerakkoord de mogelijkheid opengehouden wordt dat er overgestapt wordt van een subsidiesysteem naar een verplichtingensysteem;

verzoekt de regering, voor het einde van 2013 helderheid te geven over de verwachte levensduur van de SDE-plusregeling en de daaraan gekoppelde opslag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven