Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233114 nr. 2

33 114 Voordracht voor de vervulling van drie vacatures voor een raadsheer in de Hoge Raad

Nr. 2 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2011

In verband met het opmaken van een voordracht van een kandidaat ter vervulling van een vacature van raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, die per 1 januari 2012 ontstaat in de Hoge Raad, kunnen wij namens de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie het volgende melden.

De commissie heeft gesprekken gevoerd met de zes kandidaten die op de aanbevelingslijst staan die de President van de Hoge Raad bij brief van 7 december 2011 aan u heeft doen toekomen.

De commissie heeft eveneens een gesprek gevoerd met de president van en de procureur-generaal bij de Hoge Raad, waar de commissie een toelichting op de aanbevelingslijst heeft ontvangen.

De commissie stelt thans de volgende voordracht voor:

  • 1. Mr. Th. Groeneveld

  • 2. Mr. G. de Groot

  • 3. Mr. J. Wortel

De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,

De Roon

De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,

Nava