Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333112 nr. 9

33 112 Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden)

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID HELDER

Voorgesteld 26 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat preventief fouilleren op drugs niet mogelijk wordt gemaakt;

overwegende dat drugsrunners een gevaar voor de openbare orde kunnen zijn;

overwegende dat zij in duidelijk waarneembare gebieden actief zijn en er tegen hen dus eenvoudig actie ondernomen kan worden door die gebieden als veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen;

overwegende dat, in tegenstelling tot bij het preventief fouilleren, voor het fouilleren op basis van de Opiumwet is vereist dat sprake is van een verdenking;

verzoekt de regering, preventief fouilleren ook mogelijk te maken in gebieden die te kampen hebben met ernstige drugsoverlast,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder