Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333112 nr. 14

33 112 Voorstel van wet – Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKHOFF EN MARCOUCH

27 februari 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel A, onder 2, wordt in het vijfde lid na «Het bevel» ingevoegd: tot preventief fouilleren.

II

In artikel II, onderdeel B, onder 2, wordt in het vierde lid na «Het bevel» ingevoegd: tot preventief fouilleren.

Toelichting

Met de onderdelen I en II van het amendement wordt buiten twijfel gesteld dat alleen het bevel van de officier van justitie tot preventief fouilleren op schrift moet worden gesteld (in geval van een spoedbevel zo spoedig mogelijk nadat het mondelinge bevel gegeven is). Anders dan de memorie van toelichting en het nader rapport is de tekst van het wetsvoorstel op dit punt onduidelijk.

Dijkhoff Marcouch