Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333112 nr. 13

33 112 Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKHOFF EN MARCOUCH

27 februari 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in het eerste lid van artikel 174b «een onvoorzienbare, spoedeisende situatie» vervangen door: een onvoorziene, spoedeisende situatie.

Toelichting

Dit amendement maakt het mogelijk om gemakkelijker tot een spoedaanwijzing te komen. Het wetsvoorstel voorziet in een dergelijke aanwijzing in gevallen waarin de verstoring van de openbare orde of de vrees daarvoor onvoorzienbaar is. Dat is een te strenge eis, die het gevaar oplevert dat een spoedaanwijzing niet mogelijk zal zijn in gevallen waarin dat wel noodzakelijk is.1

Dijkhoff Marcouch


X Noot
1

Vgl. J. Brouwer en J. Schilder, «Slagvaardiger preventief fouilleren?», NJB 30 maart 2012, onder 2.