Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333112 nr. 11

33 112 Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden)

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 26 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen landelijke gegevens beschikbaar zijn over de inzet van het middel preventief fouilleren, de hoeveelheid wapens die bij dergelijke acties wordt onderschept en de inzet van politiecapaciteit bij dergelijke acties;

van mening dat landelijke registratie van genoemde gegevens noodzakelijk is om te beoordelen hoe effectief de inzet van het middel preventief fouilleren is, afgezet tegen de inzet van politiecapaciteit;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat landelijke cijfers beschikbaar komen over de inzet van het middel preventief fouilleren, de politiecapaciteit die hiermee gepaard gaat, alsmede de opbrengst van preventieffouilleeracties, zonder dat deze registratieplicht (slechts) bij de politie wordt gelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman