Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333112 nr. 10

33 112 Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 2012 (verruiming fouilleerbevoegdheden)

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN HELDER EN DE GRAAF

Voorgesteld 26 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de perrons van de Nederlandse Spoorwegen (NS) niet kunnen worden aangewezen als veiligheidsrisicogebied en er dus ook niet preventief kan worden gefouilleerd op wapenbezit;

constaterende dat de NS hier in het verleden ook verzet tegen heeft geboden omdat de NS bang is dat mensen die aan fouillering willen ontkomen op het spoor terecht dreigen te komen;

overwegende dat dit geen doorslaggevend argument mag/kan zijn daar dit ook kan gelden voor gebieden die bijvoorbeeld vlakbij een snelweg liggen en personen die aan fouillering willen ontkomen, ook op de snelweg terecht dreigen te komen;

verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat ook de perrons van de NS als een veiligheidsrisicogebied kunnen worden aangewezen, zodat ook op die perrons preventieve fouillering op wapenbezit mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder

De Graaf