Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233111 nr. 1

33 111 Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het vastleggen van de maximumspreektijd bij een tweeminutendebat

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de leden,

Den Haag, 7 december 2011

De Commissie voor de Werkwijze doet u hierbij toekomen een voorstel tot wijziging van artikel 44a van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer in verband met het vastleggen van de maximumspreektijd bij een tweeminutendebat.

Naar het gevoelen van de Commissie zijn de voorgestelde wijzingen van eenvoudige aard. De Kamer wordt derhalve in overweging gegeven het voorstel zonder vooronderzoek in openbare behandeling te nemen onder toepassing van artikel 153, derde lid, tweede volzin, van het Reglement van Orde.

De Voorzitter,

Verbeet

De griffier van de Commissie,

Van Doorn