Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833104 nr. 14

33 104 Studentenhuisvesting

Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN FUTSELAAR EN ÖZDIL

Voorgesteld 11 oktober 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting in 2016 is afgelopen;

constaterende dat is gebleken dat studenten nog steeds grote moeite hebben met het vinden van geschikte huisvesting;

overwegende dat dit voor nationale en internationale studenten leidt tot onwenselijke situaties;

overwegende dat deze situatie alleen kan worden opgelost als alle betrokken partijen de handen ineenslaan;

overwegende dat verschillende deelnemers aan het Landelijk Platform Studentenhuisvesting aandringen op een nieuw actieplan;

verzoekt de regering om, met alle partners in de keten van studentenhuisvesting te komen tot een nieuw convenant en actieplan studentenhuisvestingen en dit actieplan te faciliteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

Özdil