33 090 V Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 3 NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 21 december 2011

In het voorstel van wet (stuk nr. 1) wordt in de departementale suppletoire begrotingsstaat, in artikel 6 Beter beschermd en verbeterd milieu, in de derde kolom, onder de kop uitgaven «? 20 081» vervangen door: – 20 081.

Naar boven