Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933085 nr. 19

33 085 Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2018

Hierbij deel ik u mee dat de beantwoording van de vragen van de fracties van de VVD, D66, SP en DENK zoals gesteld in het VSO met betrekking tot de wijziging van de Remigratiewet, niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is omdat dit meer tijd vergt.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees