Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333085 nr. 15

33 085 Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 24 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Artikel 2b van de Remigratiewet is niet van toepassing op personen die geboren zijn in China en in het bezit zijn of zijn geweest van de Chinese nationaliteit en die uiterlijk twee jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet een aanvraag tot toekenning van remigratievoorzieningen hebben ingediend.

Toelichting

Dit amendement beoogt een overgangsregeling voor de Chinezen. Zij zijn eerst toegelaten tot de remigratievoorzieningen en daarna, door een uitspraak van de rechter over een andere zaak, er weer uit gehaald. Dit amendement zorgt voor een overgangsperiode van 2 jaar voor de Chinese doelgroep.

Karabulut