Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333085 nr. 14

33 085 Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KLAVEREN

Ontvangen 24 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel K een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ka

Hoofdstuk III vervalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat Hoofdstuk III van de Remigratiewet, met als opschrift «Terugkeeroptie», komt te vervallen. Dit hoofdstuk bevat een terugkeeroptie voor personen die op grond van de Remigratiewet zijn geremigreerd.

De Remigratiewet is erop gericht mensen permanent te laten remigreren naar het land van herkomst. Hier past geen terugkeeroptie bij.

Van Klaveren