Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333071 nr. 10

33 071 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 oktober 2012

Tijdens de regeling van werkzaamheden op 5 oktober jl. heeft het lid Schouw van uw Kamer gevraagd waarom het kabinet het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten (Kamerstukken 33 071) niet heeft ingetrokken.

In de voorjaarsnota 2012 is vastgelegd dat de voorgenomen verhoging van de griffierechten niet doorgaat. Uw Kamer heeft daarenboven op 26 juni jl. gelet op de demissionaire status van het kabinet het wetsvoorstel controversieel verklaard. De behandeling van het wetsvoorstel is daarmee stil komen te liggen.

Wetsvoorstellen die op enig moment niet langer het beleid van het kabinet weerspiegelen, kunnen op dat moment ook door een demissionair kabinet worden ingetrokken. Het is evenwel vooral uit praktische overwegingen dat dat niet per onderwerp gebeurt, maar een nieuw kabinet bij zijn aantreden voor alle lopende voorstellen bepaalt of zij intrekking behoeven, omdat zij niet passen bij het nieuwe beleid.

De minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten