Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333047 nr. 18

33 047 Bestuur en bestuurlijke inrichting

Nr. 18 MOTIE VAN HET LID SEGERS

Voorgesteld 21 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het plan tot herinrichting van de provincies inmiddels twee snelheden heeft, namelijk de Noordvleugelprovincie (samenvoeging Flevoland, Utrecht en Noord-Holland) en de overige provincies;

constaterende dat het plan voor de Noordvleugelprovincie draagvlak ontbeert;

overwegende dat niet is onderbouwd waarom voor de Noordvleugelprovincie snelheid belangrijker is dan draagvlak;

overwegende dat niet helder is welke problemen worden opgelost door de vorming van een Noordvleugelprovincie;

verzoekt de regering, te stoppen met het huidige Noordvleugeltraject en ook voor de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland aan de slag te gaan met de inbreng van de provincies zelf, en zo te bezien welke problemen een oplossing verdienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers