Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333047 nr. 16

33 047 Bestuur en bestuurlijke inrichting

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN SCHOUW

Voorgesteld 21 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel de inhoudelijke agenda als de taken, bevoegdheden en het budget van de nieuw te vormen provincie nog onduidelijk zijn;

constaterende dat het wenselijk is om hierover snel duidelijkheid te krijgen;

verzoekt de regering om tegelijkertijd met de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer in een apart document inzicht te geven in de inhoudelijke agenda, de taken, bevoegdheden en het budget van de nieuw te vormen provincie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Schouw