Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333047 nr. 13

33 047 Bestuur en bestuurlijke inrichting

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG

Voorgesteld 21 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voorstelt de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, van bovenaf, samen te voegen tot een landsdeel;

voorts constaterende dat de regering niet langer lijkt vast te houden aan de invoering van vijf landsdelen, omdat de keuzes van provincies zullen worden gerespecteerd;

overwegende dat de machtsverhoudingen in het middenbestuur verstoord zullen worden door de vorming van een landsdeel tegenover negen provincies;

verzoekt de regering, af te zien van de samenvoeging van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg