Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333047 nr. 12

33 047 Bestuur en bestuurlijke inrichting

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAK EN VAN TOORENBURG

Voorgesteld 21 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een bestuurlijk akkoord te sluiten met gemeenten en provincies om ervoor te zorgen dat gemeenten nieuwe taken die zij in het kader van decentralisatie krijgen toebedeeld, op een financieel en sociaal verantwoorde wijze kunnen uitvoeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Van Toorenburg