Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333037 nr. 70

33 037 Mestbeleid

Nr. 70 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 4 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland er al in een vroeg stadium door de Eurocommissaris van Milieu op is gewezen dat het nemen van bronmaatregelen in het mestbeleid een essentieel onderdeel is waarop de goedkeuring van het actieprogramma Nitraatrichtlijn door de Europese Commissie gebaseerd zal zijn;

constaterende dat de Nederlandse inzet tot nu toe enkel inzet op be- en verwerking van mest;

verzoekt de regering, in het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn gerichte bronmaatregelen op te nemen, waaronder een krimp van de veestapel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand