Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333037 nr. 69

33 037 Mestbeleid

Nr. 69 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 4 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland onverminderd kampt met een mestoverschot en niet aan de waterkwaliteitsnormen voldoet vanwege de aanhoudende uitspoeling van mest;

overwegende het belang van gezonde bodems en een goede oppervlaktewaterkwaliteit;

verzoekt de regering, het verzoek tot derogatie van de Nitraatrichtlijn in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand