Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333037 nr. 68

33 037 Mestbeleid

Nr. 68 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN C.S.

Voorgesteld 4 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, alsnog vrijstelling te verlenen voor het bovengronds aanwenden van mest, aan maximaal honderd gecertificeerde kringboeren van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) en de Noordelijke Friese Wouden (NFW), voor een periode van vijf jaar teneinde deze periode te gebruiken voor vervolgonderzoek en doorontwikkeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Van Gerven

Dijkgraaf

Graus

Ouwehand

Dik-Faber

Geurts

Schouw

Klaver

Klein