33 037 Mestbeleid

Nr. 467 MOTIE VAN HET LID VAN CAMPEN C.S.

Voorgesteld 6 oktober 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het tot 2026 voorgestelde afbouwpad van derogatie op de Nitraatrichtlijn aantoonbaar juridisch geborgd zal leiden tot minder ammoniakaanwending bij bemesting;

van mening dat de duizenden PAS-melders zo snel als mogelijk dienen te worden voorzien van een geldige natuurvergunning;

verzoekt de regering met een voorstel te komen waarin ammoniakruimte die ontstaat door het voorgeschreven afbouwpad tot 2026 ingezet wordt voor de vergunningverlening van PAS-melders, en de Kamer hierover nog dit jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Campen

Grinwis

Bisschop

Boswijk

Naar boven