33 037 Mestbeleid

Nr. 333 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN LODDERS

Voorgesteld 19 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de rechterlijke macht de ruimte heeft en neemt om fosfaatrechten toe te delen;

verzoekt de regering, de fosfaatbank in te zetten voor de fosfaatrechten die na een uitspraak van de rechterlijke macht worden toebedeeld om een nieuwe generieke korting te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Lodders

Naar boven