33 037 Mestbeleid

Nr. 237 MOTIE VAN HET LID MOORLAG

Voorgesteld 6 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zichtbaar is geworden dat in een deel van de agrarische keten systematisch en grootschalig georganiseerd mestfraude is gepleegd;

overwegende dat binnen delen van de landbouwketen sprake is van moreel wangedrag in de vorm van een wegkijk- en zwijgcultuur;

overwegende dat de brancheorganisatie LTO Nederland heeft uitgesproken dat dit gedrag, waarvan mestfraude een uiting is, onacceptabel is;

verzoekt de regering om, in gezamenlijkheid met de sector een bindende gedragscode te ontwikkelen waarmee verantwoord agrarisch ondernemerschap wordt geborgd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Naar boven