Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733037 nr. 193

33 037 Mestbeleid

Nr. 193 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 maart 2017

Hierbij bied ik u het syntheserapport evaluatie Meststoffenwet 2016 aan1. Uw Kamer heeft hier ook om verzocht.

Het rapport is opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving, mede aan de hand van ex post en ex ante rapporten en een belevingsonderzoek.

Het syntheserapport en de onderliggende rapporten en onderzoeksnotities zijn op te vragen via: www.pbl.nl/publicaties/evaluatie-meststoffenwet-2016-syntheserapport.

Een kabinetsreactie op het syntheserapport van de evaluatie Meststoffenwet volgt later dit jaar.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.